Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Protokol Listesi
Devlet Protokolu Sıralaması


 1. TBMM Başkanı
 2. Genelkurmay Başkanı
 3. Ana Muhalefet Partisi Başkanı
 4. Eski Cumhurbaşkanları
 5. Anayasa Mahkemesi Başkanı
 6. Başbakan Yardımcıları
 7. Yargıtay Birinci Başkanı
 8. Danıştay Başkanı
 9. Diyanet İşleri Başkanı
 10. Bakanlar Kurulu üyeleri
 11. Kuvvet komutanları (Kara, Deniz, Hava, Jandarma)
 12. Orgeneraller / Oramiraller
 13. YÖK Başkanı
 14. TBMM Başkan Vekilleri
 15. TBMM'de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkanları
 16. TBMM Katip Üyeleri ve İdare Amirleri
 17. TBMM'de Temsil Edilen Siyasi Partilerin Genel Başkanları
 18. TBMM Siyasi Partiler Grup Başkanları ve Başkan Vekilleri
 19. TBMM'de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkan Yardımcıları
 20. TBMM'de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Sekreterleri
 21. TBMM üyeleri
 22. Sayıştay Başkanı
 23. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı
 24. Danıştay Başsavcısı
 25. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili
 26. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı
 27. Anayasa Mahkemesi üyeleri
 28. Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri
 29. Danıştay Başkan Vekilleri
 30. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili
 31. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili
 32. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı
 33. Yüksek Hakem Kurulu Başkanı
 34. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
 35. TBMM Genel Sekreteri
 36. Başbakanlık Müsteşarı
 37. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı
 38. Ankara Valisi
 39. Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri
 40. Ankara’daki Üniversitelerin Rektörleri
 41. Ankara Garnizon Komutanı
 42. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
 43. Korgeneraller / Koramiraller
 44. MGK Genel Sekreteri / Bakanlık Müsteşarları / AB Genel Sekreteri / Başbakanlığa ve Bakanlıklara Bağlı Müsteşarlar
 45. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanı
 46. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı
 47. Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı
 48. Merkez Bankası Başkanı
 49. Rekabet Kurumu Başkanı
 50. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı
 51. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
 52. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcıları
 53. TBMM Genel Sekreter Yardımcıları
 54. Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı
 55. Başbakanlık ve Bakanlık Müsteşar Yardımcıları
 56. Yargıtay Daire Başkanları ve Üyeler
 57. Danıştay Daire Başkanları ve Üyeler
 58. 59. Sayıştay Daire Başkanları ve Üyeler
 59. Devlet Personel Başkanı
 60. Atom Enerjisi Kurumu Başkanı
 61. TÜBİTAK Başkanı
 62. Ankara’daki Üniversitelerin Rektör Yardımcıları
 63. Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri
 64. Merkezde Görevli Türk Büyükelçileri
 65. Merkezde Görevli Valiler
 66. Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri
 67. Yüksek Denetleme Kurulu Üyeleri
 68. YÖK Genel Sekreteri
 69. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı
 70. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü
 71. Anadolu Ajansı Genel Müdürü
 72. TRT Genel Müdürü
 73. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü
 74. Vakıflar Genel Müdürü
 75. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
 76. Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Genel Müdürü
 77. Başbakanlık ve Bakanlıklar Genel Müdürleri
 78. Ankara’daki Fakültelerin Dekanları, Yardımcıları
 79. Ankara’daki Kamu Kuruluşları Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Başkanları
 80. Askeri Dernek Başkanları