BASK
Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu'na Bağlı
Kamu Görevlileri Sendikaları


Sendika Adıİş Kolu
AES
Anadolu Eğitim Sendikası
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN
Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası
Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri
BAĞIMSIZ DİYANET-SEN
Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası
Diyanet ve Vakıf Hizmetleri
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN
Bağımsız Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri
BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN
Bağımsız Enerji, Sanayi Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri
BAĞIMSIZ HABER-SEN
Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası
Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN
Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası
Kültür ve Sanat Hizmetleri
BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN
Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
BAĞIMSIZ YAPI-İMAR SEN
Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası
Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN
Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası
Yerel Yönetim Hizmetleri
BATOÇ-SEN
Bağımsız Tarım Orman ve Çevre Sendikası
Tarım ve Ormancılık Hizmetleri
BUSEN
Bağımsız Ulaştırma Çalışanları Sendikası
Ulaştırma Hizmetleri