Atatürk'ün Sözleri

Sayfa Hakkında

Atatürk, gerek bir kurtuluş savaşı kazanmış bir harp dehası olarak ve gerekse bir fikir ve devlet adamı olarak yirminci yüzyıla damgasını vurmuştur. Bu gün dünyadaki birçok gelişme Atatürk'ün ne kadar ileri görüşlü ve gerçekçi bir düşünce sistemine sahip olduğunun en net göstergesidir.

Özellikle globalleşme sonucunda dünyada meydan gelen gelişmeler Atatürk'ün dünya görüşünün bilimsel yöntemlerle yeniden ele alınmasını gerektirmektedir. Bu konuda gerek ülkemizde ve gerekse yurt dışında bir çok çalışma yürütülmektedir. Biz de bu çalışmalara katkı sağlamak amacıyla, Atatürk'ün çeşitli konulardaki sözlerini belirli başlıklar altında toplayarak sitemiz ziyaretçilerinin hizmetine sunmak istedik.

Atatürk, içinden çıktığı Türk Milleti'ne çağdaş bir medeniyeti ve dünya milletler ailesinin onurlu bir üyesi olarak yaşamayı hedef göstermiştir. Bu sebeple Atatürk'ten vecizeleri derlerken öncelikle Atatürk'ün egemenlik, Türk Milleti ve Türk ordusu konusundaki sözlerine öncelik vermeyi uygun bulduk. Zaman içerisine diğer konulara yönelik sözleri de sitemizde ayrı sayfalar altında sizinle paylaşacağız.


Kaynak: Web sitemizde yer alan Atatürk'ün çeşitli konular ile ilgili sözleri Prof.Dr. Utkan KOCATÜRK'ün Atatürk'ün Fikir Ve Düşünceleri isimli kitabından derlenmiş olup ilgili sayfalarda kaynak olarak ilk başvuru kaynağı belirtilmiştir.